رد کردن لینک ها

عوامل شکست استارت آپ ها

اصلی ترین عوامل شکست استارت آپ ها با امتیاز بندی :

 • نادیده گرفتن نیاز بازار
 • اتملم بودجه
 • نداشتن تیم قوی
 • شکست خوردن توسط رقیبان
 • قیمت گذاری نا درست
 • تولید نا موفق
 • نداشتن مدل کسب و کار
 • بازاریابی ناموفق
 • نادیده گرفتن مشتریان
 • عدم عرضه به موقع به بازار
 • متمرکز نبودن
 • تکیه مطلق بر سرمایه گذاران
 • نداشتن شور و اشتیاق
 • موقعیت فیزیکی نامناسب
 • بهره نبردن از مشاوران

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه